Търговия с продукти за автомобили
#

ЗА ТСАКИ ООД

Кои сме ние от Тсаки?

„ТСАКИ“ ООД е създадена през 1989 г., с предмет на дейност търговия с продукти за автомобили.

През 2008 г. дружеството ни стартира сътрудничество с германския химичен концерн KRUSE K.G в областта на продажбата и дистрибуцията на AdBlue. Поради силния интерес към продукта, в началото на 2009 г. стартирахме първото производството на AdBlue в България...

Научи повече
#

ОПИТЪТ НИ

Над 30 г. опит в сферата

От самото създаване на „ТСАКИ“ ООД, ние специализираме в търговия, дистрибуция и производство на химически продукти за леки и тежкотоварни автомобили. Имаме дългогодишни Международни и Български партньори в сферата, от които черпим непрестанен опит и съвместно или индивидуално разработваме нови продукти, за да бъдем в услуга на нашите клиенти. През последните години пазарите и прецизните нови разработки в двигателите с вътрешно горене и прилежащите им системи, изискват също сериозна прецизност в разработката и производството на специализираните работни течности за тези системи. Ние в „ТСАКИ“ се стараем нашите продукти да покриват всички качествени изисквания и да сме актуални към новите пазарни тенденции.

Изключително залагаме на качеството на суровините и материалите, с които работим и имаме стриктна политика за вътрешен качествен контрол на всички производствени процеси. Твърдо се придържаме към препоръчителните системите за качество в производството на нашите продукти – ISO 22241, ISO 18116 и др.

Търговия с продукти за автомобили

Защо е важно да
използвате Лицензиран продукт AdBlue?

За потребителите е важно да знаят, че Лицензираните производители са отговорни, директно пред VDA – Германската Асоциация на автомобилните производители, да съблюдават качеството на продукцията си, да имат сериозен входящ и изходящ контрол на суровини и материали, да пазят проба от всеки производствен лот, да анализират всяка производствена партида в специализирана Лаборатория, да доставят продукта само в специализирани превозни средства и да съхраняват продукта в подходящи за целта съдове, да обучават клиентите си как да съхраняват и използват продукта и всичко това подлежи на периодична проверка от VDA. Ако производителят не спазва предписанията на VDA, то той подлежи на сериозни санкции и е застрашен да загуби лиценза си.

#

Качество

Гарантирано качество на продукта.

#

Гаранция

Покрита гаранция в обслужващите сервизи.

#

Контрол

Контрол върху качеството и отговорност на производителя пред VDA.

Наливно Adblue

Наливно AdBlue

Ние предлагаме AdBlue® във всеки вид опаковка от туби, варели, контейнери до доставка като наливно. Ние доставяме висококачествен AdBlue® продукт в цистерни в цяла България, Румъния, Гърция и Македония При нас получавате наливно AdBlue® от 500 литра, до цяла цистерна с 23 500 литра. Така че можете да поръчате оптималното количество за зареждане на вашата резервоарна система във вашата компания или на вашата бензиностанция.

Цистерни с помпа с TODO накрайник за зареждане на мобилни колонки за бензиностации, преливането на 1000 литра става за 4 минути. Помпата е снабдена с печатащо устройство. За всяко зареждане се издава бележка, Ние доставяме само висококачествен AdBlue® в съответствие с ISO 22241 качество. Благодарение на нашата силно развита логистична система, поръчките се обработват особено бързо и лесно.

Доставка с Цистерна

В Цяла България, Румъния, Гърция и Македония

Пълнене на резервоара

На вашата бензиностанция или компания

500 до 23 500 литра

От каквото количество имате нужда

Намалява разходите

Благодарение на оптималните доставки и оптимизираната логистика

Висококачествено AdBlue

Единствените производители със собствен лиценз на VDA на балканите
Карбамид ISO 22241

Бърза и лесна обработка

Благодарение на нашата високо развита логистична и оперативна система

#
#

Социална отговорност

В подкрепа на науката, младежта и спорта!

В „ТСАКИ“ ние дълбоко вярваме, че бъдещето принадлежи на подрастващите поколения и отделяме специално внимание на подкрепата на деца и млади хора да развиват талантите си и да се обучават.

Научи повече
Отворете конфигуратурът