Многофункционално масло за хранит. индустрия

FOODSLIP Spray Oil е високо рафинирано масло със специални добавки за обща употреба в хранителната, фармацевтичната, козметичната и подобни индустрии.

Суровините са подбрани за ползване в механизми, където може да има случаен котакт с хранителни или фармацевтични продукти. Маслото е разработено в съответствие с US FDA 21CRF 178.3570 и специфичните изисквания H-1 на USDA.

Имате нужда от съдействие при избора на подходящ продукт?

Свържете се с нас на посочените контакти

Отворете конфигуратурът