Контактен спрей – CONTACT CLEANER

Контактен спрей. Разгресител предназначен за бързо и ефективно почистване на нечистотии и отлагания върху електрическите и електронни системи в автомобилите и индустрията. Поддържа чисти кантактори, релета, свещи, превключватели и други електрически елементи.

Имате нужда от съдействие при избора на подходящ продукт?

Свържете се с нас на посочените контакти

Отворете конфигуратурът