Антифриз UNIVERZAL COOLANT CONC G11 Антифриз UNIVERZAL COOLANT CONC G11

Антифриз UNIVERZAL COOLANT CONC G11 - 10 литра

Цена: 50.00 лв.
Наличен

Нискозамръзваща охлаждаща течност, която се използва в охладителните системи на всички видове двигатели с вътрешно горене.

Външен вид/цвят Син
Мирис Слаб
Плътност при 20°С, g/ml 1.06 - 1.08
Разтворимост във вода разтворим
Налягане на парите < 1 mbar

Продуктът не съдържа вещества, нарушаващи озоновия слой, съгласно Регламент/ЕО/2073/2007

Продуктът не съдържа вещества, устойчиви органични замърсители, съгласно Регламент /ЕО/ 850/2004

Конц. Вода Темп. на кристал.C°
1ч. 0.5 ч. -57C°
1ч. 1.0 ч. -37C°
1ч. 1.5 ч. -27C°
1ч. 2.0 ч. -17C°

Научавайте първи за нашите нови продукти, отстъпки и интересна информация.

Отворете конфигуратурът
Телефон