Защо продуктът AdBlue® трябва да се транспортира в специализирани превозни средства?

Съхранението и транспортирането н апродукта AdBlue е подробно описано в ISO 22241-3. Всички съдове, помни и складови контейнери трябва да отговарят на изискаванията за AdBlue.

Транспортна дейност

ТСАКИ ООД разполага със собствен автопарк от специализирани цистерни за превоз на AdBlue оборудвани с разходомери за търговско мерене, които минават ежегодно на метерологична проверка през Български Институт по Метрология (БИМ) Транспортното звено оперира с лиценз за Международен превоз на товари № , чрез свързаното дружество Блускай Аутомотив България ЕООД. Всички автомобили се управляват посредством FMS (Fleet Management System) система, която осигурява пълен контрол и мониторинг на логистичните процеси.

FMS Система за управление на транспорта

Осигурява пълен контрол от планираната заявка на клиент до окончателно реализирана доставка на стоката. Системата позволява и монитиринг от страна на клиента, чрез система за известяване и връзка с водачите. Основните ползи от системата са оптимизация на маршрутите, часовете шофиране, подобрена комуникация между отделите и намаляване на закъсненията, което несъмнено води до по висока клиентска удоволетвореност. Наши партнори са TRANSICS – The Company of WABCO (изписано чрез лога и с връзка към сайта на партньорите ни);

Научавайте първи за нашите нови продукти, отстъпки и интересна информация.

Отворете конфигуратурът
Телефон