Ние сме сертифицирани в:

„ТСАКИ“ ООД притежава собствен Европейски лиценз от VDA Verband der Automobilindustrie e.V. за производство на AdBlue, както и сертификат за качство ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015;

Защо е важно да използвате Лицензиран продукт AdBlue?

За потребителите е важно да знаят, че Лицензираните производители са отговорни, директно пред VDA Verband der Automobilindustrie e.V. – Германската Асоциация на автомобилните производители, да съблюдават качеството на продукцията си, да имат сериозен входящ и изходящ контрол на суровини и материали, да пазят проба от всеки производствен лот, да анализират всяка производствена партида в специализирана Лаборатория, да доставят продукта само в специализирани превозни средства и да съхраняват продукта в подходящи за целта съдове, да обучават клиентите си как да съхраняват и използват продукта и всичко това подлежи на периодична проверка от VDA. Ако производителят не спазва предписанията на VDA, то той подлежи на сериозни санкции и е застрашен да загуби лиценза си.

#

Качество

Гарантирано качество на продукта.

#

Гаранция

Покрита гаранция в обслужващите сервизи

#

Контрол

Контрол върху качеството и отговорност на производителя пред VDA Verband der Automobilindustrie e.V.

Сертификати

Лицензи

Научавайте първи за нашите нови продукти, отстъпки и интересна информация.

Отворете конфигуратурът
Телефон