Какво получава клиентът при употреба на AdBlue?

Какво получава клиентът при употреба на AdBlue?

Разтворът на урея AdBlue се използва като допълнителна работна течност в дизелови двигатели, оборудвани със SCR и отговарящи на екологичните стандарти. Принципът на действие на системата е химическа реакция, включваща амоняк и азотен оксид, в резултат на което вредните съединения се превръщат в абсолютно безопасни водна пара и азот.

 

Основни характеристики на AdBlue

 

AdBlue е безвреден за човешкото тяло. Представлява безцветен разтвор на карбамид в деминерализирана вода. Уреята се използва като консумативен работен флуид в съвременните дизелови автомобили, оборудвани със система за неутрализация на SRC, като реагент, който намалява вредността на отработените газове. 

Системата е доста сложна и се състои от няколко компонента: 

 • резервоар, в който се съхранява запас от карбамид, който се допълва при зареждане на превозното средство. Гърлото се изважда с помощта на мерки, които максимално изключват наливането на дизелово гориво в него; 
 • блок за управление на инжекционната система AdBlue;

 • помпа, която нагнетява разтвора при изпускателния инжекционен клапан преди SCR катализатора; 

 • сензори за съдържание на азотен оксид преди и след катализатора;

 • обратна линия за източване на излишъка от дозатора с клапан; 

 • температурни сензори в резервоара и инжекционната линия; 

 • сензор за температура на отработените газове; 

 • сензор за ниво на урея в резервоара; 

 • филтри на разтвора, подаден към дозатора; 

 • сензори и вентили за регулиране на температурата на циркулиращата течност; SCR катализатор. 

Съставът включва два контролни контура – по количеството на инжектирания разтвор и неговата температура. Компонентите на системата могат да се нагряват от течност от системата за охлаждане на двигателя, което се следи от съответните сензори и контролния блок. Невъзможно е да се допусне голяма промяна в температурата на AdBlue, особено нейното замръзване. 

 

Какви са предимствата на използване на AdBlue?

 

Тсаки представят редица предимства на AdBlue, които човек има при използването му:

 • безвредност за хора и животни;

 • негоримост;

 • нетоксичност;

 • няма риск от експлозия;

 • безопасност за околната среда;

 • икономична консумация;

 • устойчивост на ниски температури;

 • удобни условия за съхранение;

 • намаляване на разхода на гориво.

 

Нека разгледаме по-отблизо някои от точките.

Да започнем с факта, че производственият процес на разтвора на урея AdBlue е строго регулиран и подложен на строг контрол от специалисти. Условията, при които трябва да протича производственият процес, се определят от два стандарта наведнъж. Готовият продукт преминава най-строгите тестове, по време на които се определя съответствието му с международните стандарти за качество и безопасност.

Следващата точка е устойчивост на ниски температури и замръзване. Оптималната температура за съхранение на реагента е в диапазона от -11 до +25 °C. При температури под -11°C течността AdBlue кристализира, а при размразяване не губи свойствата си. Важното е, че разтворът може да се съхранява в резервоар – няма да се пръсне при продължително замръзване на течността.

AdBlue е специално разработен за използване в катализатори на SCR система. Не трябва да използвате други "подобни" продукти: това може да доведе до нарушаване на температурния режим, дори повреда на системата. Камионите от най-новите поколения са оборудвани със сензори, които отчитат количеството реагент и ако той свърши, има автоматичен преход към ограничаване на мощността на двигателя.

Научавайте първи за нашите нови продукти, отстъпки и интересна информация.

Отворете конфигуратурът
Телефон