Warning: Undefined variable $desc_key in /home/vdmsvkfj/CoreSp/Plugin/Template/controller/blog.php on line 226

Warning: Undefined variable $keyword_key in /home/vdmsvkfj/CoreSp/Plugin/Template/controller/blog.php on line 227
Често задавани въпроси за употребата на AdBlue | Производство и дистрибуция на AdBlue | ТСАКИ ООД
Често задавани въпроси за употребата на AdBlue

Често задавани въпроси за употребата на AdBlue

За да отговарят на съвременните екологични стандарти Евро 4, Евро 5 и Евро 6, ограничаващи съдържанието на вредни вещества в отработените газове, почти всички производители на тежкотоварни автомобили използват технологията за селективна каталитична редукция (SCR). Тази технология се основава на пречистването на продуктите от горенето на дизелово гориво с помощта на специална течност AdBlue.

SCR системата включва отопляем резервоар за AdBlue, помпа за реагент, дюза за впръскване на течност и катализатор, в който AdBlue се смесва с постъпващите в него изгорели газове. В резултат на химическа реакция вредните азотни оксиди се неутрализират и токсичността на отработените газове се намалява.

Какво представлява течността AdBlue?

AdBlue е разтвор на високо пречистена урея (32,5%) в деминерализирана вода (67,5%). Течността AdBlue е предназначена да неутрализира азотните оксиди (NOx), съдържащи се в продуктите на изгаряне на дизеловото гориво. Веднъж попаднал в потока отработени газове, AdBlue влиза в химическа реакция с NOx, разлагайки ги на азот и вода.

По този начин реагентът AdBlue позволява да се намали количеството вредни вещества в отработените газове на тежкотоварни превозни средства с порядък и гарантира тяхното съответствие със съвременните екологични стандарти. Важно е да се отбележи, че течността AdBlue е нетоксична, незапалима и неексплозивна, следователно безвредна за хора и животни.

Има ли разлика между Adblue и обикновената урея?

AdBlue често се нарича урея. Това е само отчасти вярно, тъй като технологията за производство на AdBlue и урея е значително различна. Уреята (карбамид), използвана за производството на AdBlue, е високо пречистена. Използва се само деминерализирана вода, тъй като металните соли, присъстващи в обикновената (включително дестилирана) вода, запушват катализатора, което в крайна сметка води до неговата повреда. Ето защо готовият AdBlue не може да се разрежда с вода. Освен това при ниски температури той замръзва и може да повреди компонентите на системата. По този начин използването на конвенционална урея, разтворена във вода, в SCR системата е неприемливо.

Как правилно да съхранявате AdBlue?

Контейнерите за съхранение на AdBlue трябва да бъдат само оригинални, изработени от полиетилен с висока плътност или полипропилен, както и от високолегирани аустенитни стомани. Не е разрешено съхраняването на AdBlue в контейнери от цинк, алуминий, мед, чугун, месинг, тъй като при контакт на реагента с тях се образуват соли, които, ако попаднат в катализатора, могат да го повредят.

Задължително ли е да използвате AdBlue за всички нови дизелови двигатели?

Стандартите за емисии определят само допустимата концентрация на азотни оксиди в отработените газове, а SCR катализаторите в момента са най-разпространената технология за намаляване на емисиите на тези вредни газове. На пазара обаче все още има коли, които поне на теория отговарят на стандарта Евро 6 и не се нуждаят от AdBlue. В допълнение към SCR каталитичните преобразуватели се използват катализатори за съхранение, при които азотните оксиди се съхраняват в специален контейнер и се „загряват“ от време на време, като двигателят работи. Тези катализатори са по-евтини за производство, но неефективни, особено за големи двигатели, което значително увеличава разхода на гориво.

Научавайте първи за нашите нови продукти, отстъпки и интересна информация.

Отворете конфигуратурът
Телефон